با کدامین نگاه

یاکدامین قلم

با کدامین دست

یا بر کدامین بوم

باید ترسیم کرد

طرح یک فریاد

یا پژواک رنج این قفس را

دوشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ توسط نظرات ()