زمان ،زمان آرزو نیست دیگر

 

عمل را با آرزو پیوند باید زد

 

سنگ تو نان توست

 

و  نان تو شرفت

 

و زمین بهای آزادیت

 

دستهای کوچکت را

 

با دستهای بزرگ خونی پدرت برابر کن

 

در وداع آخر غسالخانه

 

تابه یادآوری سوگند آزادی نیاکانت را

 

سنگ تو فریاد توست

 

رها کن فریادت را

 

تا شکستن قفس های شیشه ای

 

سینه به سینه، خیمه به خیمه

 

در اردوگاهها نقل درس انقلاب سنگ ست

 

تو ابابیل سنگت باش

 

ای تشنهء آزادی سرزمین مادریت

پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٦ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ توسط نظرات ()