شالیزارهای شعر دهکده ء ما

ارتباط با دوستان شاعر

دیارغبارآلود

دیارغبارآلود هواسنگین... تیره وتار رنگ آسمان نفس ها شده غبارآلود سرفه های گسترده تامرزکبود دراین سوی شهر کارون رودی ست... نمی دانم میرود به بیراهه یاکه غنیمت جنگ سیاسی ست شش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید
بهمن 96
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
تیر 91
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
8 پست
معلم
1 پست
رقص
1 پست
ابابیل
1 پست
بابا_آب3
1 پست
قلبی4
1 پست
قانون
1 پست
خاطراتت
1 پست
سنفونی
1 پست
جیک_جیک
1 پست
مشق_شب
1 پست
قفس
1 پست
هنر
1 پست
شعرعاشق
1 پست
پژ_واک4
1 پست