انتظار

روی در روی باد خواهم ایستاد

در گذرگاه تمامی فصول

آنجا که تمامی خدایان حضور دارند

و عشقت را الهه ایی خواهم کرد

در بتکده قلبم

وبه باد خواهم آموخت نامت را

برای غربت پاییز در فصل بهار

اما بدان...

که این نفس آخری بود که به دست باد امانت دادم

/ 0 نظر / 25 بازدید