سراب آرزو

"سراب آرزوها"

 

نمی خواهم شهر آسمانی را

 

 

یا که داشته باشم خانه ی ابری را

 

 

زمین زیباست با عطر گلهایش

 

 

با فصلهایی که طعم میوه می دهد تمام لحظه هایش

 

 

نمی جویم ....

 

در آن دور ، دست ها

 

پشت دریا ها

 

شهر افسانه ایی آرزو ها را

 

 

که همین جا زیباست

 

با باران هایش

 

در تولد طلوع خورشید

 

ودر افق با غروب هایش

 

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
دونقطه

اگر زیباست خوب زیباست ! من "نگهبان شب" هستم ، شما را با چه اسمی لینک کنم ؟!