تفال عشق

یه عمری که عاشقی را

واسهء تو قلم می زنم

گاهی با ستاره ها،گاهی هم با حافظ

واسهء عشقت تفال می زنم

فال ستاره عدد اسم توست

حافظ هم، معنی نگاه خمار توست

اما فال قهوهء هزار ویکشب تو

می گفت که نگاه تو یه جای دیگه ست

/ 0 نظر / 14 بازدید