خواب شوکران

تمام خا طراتت را

 

بدست پاییز سپرد م

 

نه به حرمت فراموشی

 

نه ! به رویش دوباره در باغ خاطرات

 

چه بی کینه ست...

 

رویای بــــهار و پــــــاییز

 

دریغا دریغ اگر روزی

 

این باغ سمفــونی فراموشی را

 

تنها آهنــــــــگ رویــــایی اش

 

که  بنوازد باشد

 

آیا هراسی هــولناک تر

 

آنگا ه که قلبـــــــــــی را با آهنگ

 

فراموشی به خوابی شوکرانه

 

فرو بریم هست از این

 

هـــنر انسانیت خویش را

 

به بهای اندک عمر فرو خته ایم ما

 

چه متر سکهایی وقتی

 

کلاغ های تباهی در آغوش بازمان

 

مزرعه عشق را به تصاحب نشسته اند هستیم ما.....

 

 

/ 5 نظر / 39 بازدید
فریده جلیلوند

بزرگواران با درود و ارزوی روزهای خوب و امیدوار برای شما از تاخیر در پاسخ پوزش می خواهم . مثل همیشه زیبا و جذاب سروده اید که تا مدتها در ذهن باقی میماند . پویا باشید و نیلوفری بی بی زمستون

دونقطه

سمفونی × دوست من آیا شما با خودتان این طوری صحبت می کنید ؟! این قدر شکسته ؟!

مولود

سلام مثل همیشه زیبا با مطلب جدید منتظرتم

فریده جلیلوند

بزرگواران با درود میلاد مولود کعبه . مولای شیعیان . یار گل محمدی . حیدر کرار بر شیعیان جهان مبارک باد . و به یمن وجودش روز پدر بر همه پدران ایران زمین مسعود بی بی زمستون

اقبال ساطوری

( خروس بی محل)::::::::::::::::: تضمین:(ای جوانان عجم جان من و جان شما) ای جوانان بسیجی جان بقربان شما- -رهبرم من سرور کل امامان شما انتخابات دهم -باسبزه آذین گشته است ترسم این مزرع کندسرسبز ایران شما اینک ازدیوار هرصندوق بالا میروم - - گیرافتادم اگر!!جان من و جان شما رای-دزدیدن اگرچه کار هرشیادنیست.- -...امتحانش کرده شورای نگهبان"شما باوزیرکشور وبامجلس -ارتش -سپاه . منتصب سازد دوباره "احمدی "جان شما "قوقولی قوقوی" تغییرش جهان را پرنمود دلنشین ترگشته از-جغد بدالحان شما قدرت ازکف میرود-با تاج و تخت رهبری شدملول از"موسوی"مهدیٍ پنهان شما ... صبحدم ازعرش موتور سیکلت و باتون رسید باچماق وقمه و چاقو زیزدان شما........؟! درخیابان خلق را-قتل کفایی واجب است ضربه کاری فرو ریزد گناهان شما......... هرکسی دنباله روی رهبر فرزانه نیست کرده ایزدقتل او جایز-به قرآن شما هرفقیهی گشت خارج چون زخط رهبری هست کافر-مستحق-برفحش وبهتان شما تا خداباما-صدابا ما-وسیما -یاور ست تاظهور ..منتظر-مائیم سلطان شما --